Magazine 0-1 (October 1992)


  • Voorwoord – prof. dr. Martin Rem  (PDF)
  • De vereniging xootic – ir. Henk Eemers  (PDF)
  • De ontwerpersopleiding Technische Informatica – dr.ir. Marloes van Lierop  (PDF)
  • Hoe u xootic financieel kunt ondersteunen – redactioneel 
  • Werken bij PTT Research – ir. Luc Gorissen  (PDF)
  • Van toets tot drukwerk – prof.dr. Don Bouwhuis  (PDF)
  • Evaluatie van simulatiesoftware voor de N.V. Luchthaven Schiphol – ir. Alex Jansen (PDF)

Leave a comment